FIRST LEGO LEAGUE DISCOVER – Projekt prowadzony w grupie Pszczółki

ZAJĘCIA 1 „RUSZMY SIĘ!” Każde zajęcia rozpoczynamy zabawą zestawem 6 klocków. Na pierwszych zajęciach dzieci układały klocki w poziomie, następnie wskazywały klocki wskazane przez nauczyciela np. czerwony, zielony. Obracały je w różnym kierunku, łączyły ze sobą klocki według instrukcji, same wymyślały konfiguracje. W części głównej zajęć, za pomocą pantomimy pokazywały różne dyscypliny sportu, później w dowolny sposób korzystały z zestawu Steam Park budując różne budowle według własnego uznania. Odkrywały w ten sposób różne funkcje zestawu, rozbudzały wyobraźnie.

ZAJĘCIA 2 „ULUBIONE MIEJSCA”. Zajęcia rozpoczęły się rozgrzewką z 6 klockami. Dzieci wybierały klocki z zamkniętymi oczami, sprawdzały dotykiem wielkość, strukturę, następnie z otwartymi oczami opisywały cechy klocka. Sortowały na zimne i ciepłe kolory, budowały tęczę. Główne zajęcia polegały na nazwaniu ulubionych miejsc do zabawy: plac zabaw w przedszkolu, ogród, plac obok domu. Dzieci opisywały elementy jakie znajdują się na różnych placach zabaw, a jakich im brakuje w ulubionych miejscach np. huśtawka w ogrodzie przedszkolnym. Przy pomocy klocków zbudowały różne place zabaw, które przedstawiały na forum grupy.

ZAJĘCIA 3 „ROZWIĄŻMY PROBLEMY” Podczas rozgrzewki budowaliśmy z 6 klocków wymyślone postacie następnie dzieci opisywały kim lub czym jest ich postać, jak ma na imię, jakie dźwięki wydaje, jak się porusza. Sortowały zbudowane stworzenia według różnych kategorii. Podczas zajęć głównych przyszedł czas na zabawę klockami LEGO DISCOVER. Dzieci przy użyciu kart budowy tworzyły tory przeszkód. Prezentowały również w jaki sposób można go wykorzystać.

ZAJĘCIA 4 „WSPINAJMY SIĘ” „Chwiejna wieża” było to zadanie na rozgrzewkę. Dzieci precyzyjnie układały klocki na sobie by zbudować wysoką wieżę. Budowały raz prawą, raz lewą i obiema. Próbowały również układać w parach. Podczas zajęć „wspinajmy się” dzieci budowały model drzewa i wyposażenie, które zamieniłoby drzewo w plac zabaw. Rozmawialiśmy również w jaki sposób umocować wyposażenie bez uszkadzania drzewa. Dzieci coraz chętnie budują wspólnie, łącząc swoje budowle z innymi w grupie. Mimo tych samych elementów do wykorzystania drzewa były przeróżne, dzieci potrafiły wskazać co jest drzewem, co na tym drzewie można robić, jak wykorzystać dostępne wyposażenie.

ZAJĘCIA 5 „ZAGRAJMY” Inspiracją do zajęć były różnie rozumiane GRY. Dzieci mówiły w jakie gry grają, w jakie można grać na podwórku, na placu zabaw. Tłumaczyły zasady tych gier. Pracując w zespołach budowały „swoją grę” Dzieci miały przeróżne pomysły i potrafiły nazwać i wytłumaczyć na czym polega ich gra. Zagrały również w grę planszową na podłodze podczas zajęć nawiązujących do spotkania z LEGO.

ZAJĘCIA 6 „Użyjmy podjazdów” „ZBUDUJ KOSTKĘ’’ zadanie na rozgrzewkę dla grupy polegało na zbudowaniu według własnego pomysłu kostkę z 6 klocków, opisać jakie kolory zostały użyte i jakie mają położenie. Dzieci w parach podawały instrukcje do budowania i na podstawie komunikatu słownego tworzyły takie same budowle. Z kostką wykonały kilka ćwiczeń gimnastycznych, skoki, rzuty, obroty. Kostki przydały nam się również do zmierzenia różnych przedmiotów a także dzieci. Ile kostek potrzeba nam żeby zmierzyć dziecko? Przedszkolaki obejrzały film na którym dzieci turlały się z góry, następnie stworzyliśmy w sali równie pochyłą z ławki i sprawdzaliśmy co się sturla, stoczy. Następnie samodzielnie stworzyły miejsce do turlania się, toczenia, zjeżdżania. Opisywały w jaki sposób można wykorzystać zbudowane elementy by utrzymać aktywność fizyczną. Podczas zajęć poznały również znaczenie słowa GRAWITACJA.

ZAJĘCIA 7 „ULEPSZAJMY” Na podstawie zdobytych doświadczeń dzieci rozbudowywały swoje place zabaw o dogodności dla niepełnosprawnych, ludzi w różnym wieku czy specjalne place zabaw dla zwierząt. O każdym placu chętnie opowiadały, wyznaczały strefy, mówiły o udogodnieniach. Pojawił się również temat niepełnosprawnych dzieci dla których zbudowały specjalne podjazdy.

ZAJĘCIA 8 BĄDŹMY INNOWACYJNI Na rozgrzewkę dzieci uczyły się budować na wyczucie. W parze jedna osoba budowała a zadaniem drugiej było zbadać klocki dotykiem i zbudować taką samą budowle z 6 klocków. To było bardzo trudne zadanie! W głównej części dzieci budują tory przeszkód przy wykorzystaniu zestawu STEAM PARK. Ich zadanie polega na wykorzystaniu poznanych funkcji i zwrócenie uwagi na ruchome elementy. Dzieci tworzyły tory przeszkód, place zabaw, które się poruszają, tłumaczyły w jaki sposób połączyć mechanizmy by wprawić je w ruch.

ZAJĘCIA 9 POŁĄCZMY SIĘ Wspólnie wybraliśmy zadanie z 6 klockami, które najbardziej nam się podobało czyli chwiejna wieża. Wspólnie zbudowaliśmy wysoką wieże. Następnie w parach tworzyliśmy wspólną budowle, która zawierała wszystkie elementy które poznaliśmy podczas projektu.