Historia

Według kronik przedszkola prowadzonych od 1962 r.

22 września 1962 – uroczyste otwarcie przedszkola. Kierownik placówki – Pani Aleksa Drzazga. W kronice zanotowano: „Przedszkole nasze jest piękne, nowoczesne, dużo przestrzeni, powietrza i słońca. Cztery słoneczne sale zabaw dostosowane do grup wiekowych, piękna sala gimnastyczna oraz doskonałe zaplecze gospodarcze. Całe przedszkole otoczone jest dużym ogrodem… w ogrodzie jest także brodzik dla dzieci, z którego korzystają w cieplejsze dni”

 • 1965/66 zgodnie z wytycznymi Wydziału Oświaty w sprawie prawidłowej organizacji pracy został opracowany odpowiedni plan zagospodarowania ogrodu przedszkolnego. Zakładał on:
  – ukwiecenie posesji
  – posadzenie krzewów
  – zbudowanie altany, sklepu, przeplotni
  – przygotowanie tzw. zielonej sali (zasianie trawy)
  Przedszkole zostało zgłoszone do konkursu na najlepiej zorganizowany ogród.
 • 1970 r. kierowniczką przedszkola została Pani Krystyna Piotrkowska
 • 1975/1976 w przedszkolu utworzono 5 grup, stan dzieci 186 osób
 • 1978 r. dyrektorem przedszkola została Pani Helena Duchlińska, w roku szkolnym 1982/1983 odbyły się uroczyste obchody 20-lecia przedszkola;
 • 1984/ 1985 dyrektorem placówki zostaje Pani Elżbieta Bach. Przedszkole przechodzi bieżące remonty ( doprowadzenie ciepłej wody do sanitariatów dla dzieci, naprawy dachu i ogrodzenia, wymiana okien). Przedszkole obchodzi 25 lecie istnienia
 • 1 luty 1989 obowiązki dyrektora objęła Pani Helena Krankowska (nadal w przedszkolu jest pięć grup, odbył się generalny remont bloku żywieniowego, oraz remont sal przedszkola malowanie, cyklinowanie parkietów, wymiana instalacji ogrzewania. Przedszkole powoli przyjmuje kierunek pracy o charakterze przyrodniczym. W tym czasie liczba dzieci ciągle maleje i powstają cztery grupy, dzieci zyskują salę gimnastyczną. Za czasów Pani dyrektor przedszkole zmienia status z Przedszkola Państwowego staje się Przedszkolem Miejskim.
 • 1 września 2001 r. – dyrektorem przedszkola zostaje Pani Zofia Danielak. Od tego roku w placówce są trzy grupy. Dzieci mają komfortowe warunki, oprócz sali gimnastycznej, wolna sala wykorzystywana jest do prowadzenia zajęć plastycznych, teatralnych i innych. W tym czasie dokładnie określony zostaje kierunek pracy placówki, powstaje wizja i misja przedszkola:

„Jesteśmy Przedszkolem Miejskim ukierunkowanym na osiąganie najwyższej jakości w opiece, wychowaniu i edukacji dziecka w wieku przedszkolnym. Szczególną uwagę zwracamy na zgodne współistnienie dziecka ze środowiskiem społeczno – przyrodniczym. Wspieramy rodziców w wychowaniu małego człowieka i wszystkie działania podejmujemy kierując się jego dobrem.”

Obecnie przedszkole jest po wielu remontach, doposażone w pomoce dydaktyczne, wyposażony ogród w sprzęt oraz powstają zakątki do obserwacji i doświadczeń dzieci – z brodzika powstał ogród kwiatowy. We wszystkich przedsięwzięciach pomagają i wspierają przedszkole rodzice naszych wychowanków. Obecnie w przedszkolu jest sześć oddziałów. Posiada uregulowany stan prawny – Przedszkole Miejskie nr 13.