Kadra

Dzieci w przedszkolu są pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,

doświadczony personel administracji i obsługi dba o sprawne funkcjonowanie całej placówki.

Zofia Danielak – dyrektor
Barbara Andrzejczak – wicedyrektor

Kadra pedagogiczna:

Ewa Felkner – Raczatnik
Kaja Waśniewska
Marlena Waniewska
Małgorzata Fedak
Anna Imbiorska
Izabella Chrostowska

Iwona Nakielska
Anna Tarnowska
Ewa Kulczyńska
Paulina Czyż

Marzena Milczarek-Bogdańska

 

Beata Gajak – psycholog
Anita Suchowiecka – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, terapeuta integracji sensorycznej, terapii pedagogicznej, wczesnego wspomagania

Joanna Bienek – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
Marzena Tomalik – neurologopeda
Piotr Łuka – katecheta

Maciej Gołębiowski – nauczyciel rytmiki

Anna Winyard – nauczycielka języka angielskiego

 

Personel administracyjno-usługowy
Agnieszka Kosobudzka
Małgorzata Pawlica
Anna Laskowska
Maja Wielesik
Małgorzata Świderska
Dorota Cholewka
Halina Bartnik
Krystyna Cimuchin
Małgorzata Morawska
Małgorzata Rokicka
Katarzyna Brzozowy