„Mali, wielcy odkrywcy” – program edukacyjny

Celem programu Mali Wielcy Odkrywcy jest propagowanie edukacji przez zachęcanie dzieci do przeprowadzania doświadczeń. Program ma zainteresować dzieci nauką i wzbudzić w nich chęci do poznawania otaczającego je świata. Zajęcia będą pełne eksperymentów, doświadczeń i praktycznych obserwacji.

Uwaga

Nasza grupa wygrała darmowy Pakiet Naukowy na potrzebny realizacji 

W skład Pakietów Naukowych wchodzi wiele materiałów dydaktycznych i przedmiotów niezbędnych do przeprowadzenia eksperymentów naukowych np. kompas, lusterka, latarki, magnezy oraz wiele innych ciekawych pomocy naukowych .

Blok tematyczny III : „Dowody w sprawie wody”

W tym tygodniu Pszczółki realizują trzeci cykl Ogólnopolskiego Programu Mali Wielcy Odkrywcy – „Dowody w sprawie wody”. Na pierwszych zajęciach dzieci obejrzały film edukacyjny, dowiedziały się na czym polega obieg wody w przyrodzie oraz eksperymentowały z parą wodną. Pszczółki wzięły również udział w zabawie tropiącej podczas, której udały się na poszukiwania wody po całym przedszkolu

 

Jaki kolor ma woda?👁 Jaki zapach ma woda? 👃 Jaki smak ma woda?👅 Jaka jest w dotyku?🖐 Pszczółki poznawały właściwości fizyczne wody poprzez zabawę sensoryczną. Następnie, podzielone na zespoły, przeprowadziły doświadczenie „Co pływa, a co tonie?”. 💦 Swoje obserwacje dzieci zanotowały na kartach eksperymentu i uzasadniły. Podczas spaceru do ogrodu ,korzystając z deszczowej pogody , Pszczółki sprawdzały, co tonie, co pływa w kałuży. ☔🌧

Blok tematyczny II Magnetyzm. Temat dnia: Magnes – co to takiego?🧲🧲🤔

„Budujemy z wykorzystaniem magnesów: dzień z Muzeum Magnesów w sali Pszczółki” Pszczółki utrwaliły sobie wiadomości na temat magnesów podczas zabawy twórczej, gdzie w małych zespołach tworzyły prawdziwe dzieła sztuki nowoczesnej. Następnie wzięly udział w doświadczeniach fizycznych: „Wykrywacz metali” (poszukiwanie skarbów w nadmorskim piasku z wykorzystaniem magnesu) oraz „Tańczące pieniądze” (budowa mostu z klocków i linijki oraz wykorzystanie magnesu do podwieszenia pieniążków pod mostem, które następnie wprowadzaliśmy w ruch obrotowy). To był wyjątkowy dzień dla Nauki w strefie Pszczółek – Małych Odkrywców!

Pszczółki doświadczyły dziś przyciągania magnetycznego. Dzieci własnymi magnesami sprawdzały, jakie przedmioty ulegają przyciąganiu, a które nie. Samodzielnie wyciągnęły wniosek, że magnes przyciąga tylko metal. W parach sprawdzały, które bieguny magnesów przyciągają się, a które odpychają.

Magnetyzm – gdzie możemy znaleźć metal? Doświadczenie z piaskiem nadmorskim i magnesem

Mali Wielcy Odkrywcy Blok tematyczny II Magnetyzm Temat dnia: Siła magnesu 🧲🧲💪

Dziś Pszczółki wykorzystywały właściwości magnesów podczas eksperymentu zatytułowanego „Magiczne ostrosłupy”. 🧲🧲🧲 Dzieci utworzyły ostrosłupy, łącząc szaszłykowe patyki plasteliną. Z wierzchołka na sznurku spuszczony zostaje magnes sztabkowy. Następnie dzieci testowały, jak zachowa się magnes, gdy: • magnesy sztabkowe zostaną ustawione na środku każdego z boków podstawy; • na środku pod magnesem (jeden magnes sztabkowy obraca się wokół własnej osi); • jak zareaguje magnes, gdy jest rozhuśtany nad rozsuniętymi magnesami sztabkowymi (przemieszcza się wahadłowo nad magnesami) 🧲🧲🧲

Podczas dzisiejszych zajęć Pszczółki dowiedziały się, że: • Ziemia działa jak wielki magnes. Wokół niego wytwarza się pole – takie samo jak to, które wytwarza się wokół magnesów, z których korzystały dzieci na zajęciach.🌍🧲 • Magnetyzm ziemski ludzie wykorzystują do podróżowania w nawigacji. 🗺 Pszczółki znają już zastosowanie kompasu! Podczas zabawy badawczej na podwórku przedszkolnym dzieci odczytywały, jaki kierunek wskazuje igła. 🧭

Jak wyciągnąć szpilki z wody bez użycia rak??🤔🤔

W tym tygodniu realizujemy pierwszy moduł Programu „Mali Wielcy Odkrywcy”

Temat tygodnia: ŚWIATŁO

Realizacja Programu Mali Wielcy Odkrywcy, moduł pierwszy : „Światło”, temat dnia: „Ach, ten cień!”. Dzieci poznały dzisiaj wybrane źródła światła oraz wybrane własności światła tj. przenikanie przez inne struktury. Za pomocą kilku doświadczeń Pszczółki nauczyły się weryfikować hipotezy – odkryły bardzo ciekawą zależność: cień zmienia swoją wielkość w zależności od kąta padania światła! 🔦🕯☀️💡

Realizacja Programu „Mali Wielcy Odkrywcy” moduł: „Światło”, temat dnia: „Światła i cienie”. Drugie zajęcia z modułu dały Pszczółkom możliwość poeksperymentowania z przenikaniem światła. Dzieci działając w małych grupach wykonywały indywidualnie eksperymenty, sprawdzając, jak zmieni się kolor folii oświetlanej przez kolorowe światło. Dzięki dzisiejszym doświadczeniom sprawdziliśmy również, co można zaobserwować, gdy światło nie przenika przez dany przedmiot oraz czy światło przenika przez człowieka. Na koniec Pszczółki wykonały kolorowe witraże, które nakleiły na okno w sali, następnie obserwowały przenikanie świata dziennego. 🔦🕯☀️💡

Realizacja Programu Mali Wielcy Odkrywcy ” moduł: „Światło”, temat dnia: „Świetlne sztuczki”. Tym razem nasze eksperymenty dotyczyły odbicia światła. Pierwszym zadaniem dzieci było zbadać co stanie się ze światłem, które pada na lusterko. Następnie wykonały własne modele peryskopów z wypychanki oraz lusterek ,po to by wziąć udział u zabawie badawczej. 🔦🕯☀️💡