O Placówce

Jesteśmy Przedszkolem Miejskim ukierunkowanym na osiąganie najwyższej jakości w opiece, wychowaniu i edukacji dziecka w wieku przedszkolnym. Szczególną uwagę zwracamy na zgodne współistnienie dziecka ze środowiskiem społeczno – przyrodniczym. Wspieramy rodziców w wychowaniu małego człowieka i wszystkie działania podejmujemy kierując się jego dobrem. Edukacja ekologiczna na trwałe wpisała się w działalność dydaktyczno-wychowawczą naszej placówki. Stosujemy zasady wynikające z Dekalogu wg. św. Franciszka – pierwszego ekologa.

Dekalog Franciszka z Asyżu
(tekst napisany na podstawie pism franciszkańskich przez: o. Gianmario Polidoro)I. Bądź człowiekiem pośród stworzeń, bratem pośród braci.
II. Odnoś się z miłością i czcią do wszystkich istot stworzonych.
III. Ziemia została powierzona ci jako ogród – zarządzaj nią mądrze.
IV. Z miłości do samego siebie troszcz się o człowieka, zwierzęta, rośliny, o wodę i powietrze, aby Ziemia nie została ich pozbawiona.
V. Używaj rzeczy oszczędnie, ponieważ marnotrastwo nie zapewnia przyszłości.
VI. Twoim zadaniem jest odsłaniać tajemnice pożywienia w taki sposób, ażeby życie karmiło się życiem.
VII. Rozwiąż węzeł przemocy ażebyś zrozumiał, jakie są prawa życia i istnienia.
VIII. Pamiętaj, że stworzenie nie odzwierciedla twojego tylko podobieństwa, lecz jest wyobrażeniem najwyższego Boga.
IX. Ścinając drzewo, pozostaw jego pęd, aby całkiem nie zniszczyć jego życia.
X. Z szacunkiem stąpaj po kamieniach, bo każda rzecz ma swoją wartość.
Nasz Kodeks Ekologa
1. Jeśli długo pożyć chcesz, o przyrodę zadbaj też.
2. Jedz owoce i warzywa, bo z nich zdrowa energia wypływa.
3. Kto w ogrodzie bawi się i pracuje, ten przyrodę szanuje.
4. Wiedzą wszystkie grzeczne dzieci, że się segreguje śmieci.
5. Woda jest wspaniała, najlepsza do picia. Bez niej na Ziemi nie byłoby życia.
6. Wszyscy dobrze wiemy-wody nie marnujemy. O jej czystość dbamy, krany zakręcamy!.
7. Gdy w niedzielę słońce świeci, mama z tatą, na pieszą wycieczkę zabierają dzieci.

dbamy o to, aby dzieci w naszym przedszkolu były: bezpieczne, radosne, otwarte na siebie i innych, tolerancyjne;
rozwijamy ich wrażliwość i twórczą aktywność;
wdrażamy do zgodnego współżycia w grupie, do przestrzegania wspólnie ustalonego kontraktu;
dostrzegamy cechy indywidualne każdego dziecka, rozwijamy ich zainteresowania;
kształtujemy postawę proekologiczne i prozdrowotną
kultywujemy tradycje rodzinne, regionalne i narodowe;
przygotowujemy do podjęcia obowiązków szkolnych;
zapewniamy dzieciom wszechstronny rozwój intelektualny, fizyczny i społeczny

Wzbogacamy pobyt dziecka w przedszkolu o udział w:

 • „Spotkaniach z Panią Muzyką” – koncerty Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej
 • Spektaklach teatralnych – wyjścia do teatrów Lalek i Jaracza
 • Spotkaniach z aktorami w przedszkolu
 • Zajęciach dodatkowych

Współpracujemy z wieloma instytucjami, m. in.:

 • Olsztyńskim Centrum Edukacji Ekologicznej
 • Uniwersytetem Nowoczesnego Obywatela
 • Wojewódzką Biblioteką Publiczną  „Piątka”
 • Multicentrum
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 3
 • Muzeum Warmii i Mazur
 • Muzeum Przyrody
 • Nadleśnictwo Olsztyn
 • OZK
 • Strażą pożarną
 • Policją
 • Teatrami Lalek i Jaracza
 • Zakonem Franciszkanów
 • Mediami
 • Innymi przedszkolami i szkołami