„Od smyka do matematyka” koło matematyczne

Zgodnie z podstawą programową celem wychowania przedszkolnego jest między innymi: wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji oraz wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne, sztuki plastyczne czy też matematyczne z kodowaniem. Plan koła matematycznego realizuje program wychowania przedszkolnego, uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego (MEN) w przedszkolu.

           Marzena Milczarek-Bogdańska

Tulipany – zabawy z Ozobotem i klockami Lego: 6 klocków

Bałwanki i sanki – zabawa matematyczno-ruchowa doskonaląca umiejętność łączenia w pary

„Co i ile wiezie Mikołaj?” – liczenie, zapoznanie z cyframi i liczbami do 10.

Zabawy z Mikołajem – doskonalenie umiejętności nazywania położenia przedmiotów w przestrzeni

Zabawy z kołem

Zabawy z kostką do gry

Zabawy z mata do kodowania