Opłaty

Opłaty za przedszkole dokonujemy na konto 

84 1020 3541 0000 5702 0291 6377

do 10 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc. 

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 9 złotych.

Opłata powyżej 5 godzin podstawy programowej wynosi 1 złoty za każdą rozpoczętą godzinę – dotyczy dzieci 3-5 lat.

                         ………………………………………………………

 

Drodzy Państwo,

w załączniku  instrukcja dla rodziców dot. aktywacji konta, logowania, nadawania loginu i PIN-u do karty dziecka.

Załącznik: 
                    ………………………………………………………

 

Drodzy Państwo,

Rodzice samodzielnie aktywują swoje konta po przekazaniu swojego adresu e-mail.

Pracownik przedszkola przypisuje w systemie podany przez rodzica adres e-mail.

Następnie rodzic może aktywować swoje konto zgodnie z instrukcją.

Instrukcja aktywacji konta dostępna:

https://portal.edukacja.olsztyn.eu/jst/olsztyn/inline/8.aspx

oraz na stronie edukacja.olsztyn.eu