Programy edukacyjne

PROGRAMY EDUKACYJNE DOPUSZCZONE DO REALIZACJI

W PRZEDZKOLU MIEJSKIM NR 13 NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 1.  „Wokół Przedszkola” – program wychowania przedszkolnego, autorstwa: M. Kwaśniewskiej, W. Żaby-Żabińskiej, J. Lendzion; wyd. MAC

2. „Dziecięca matematyka” – program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych; autorstwa: E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej

3. „Kochamy dobrego Boga” – program ogólnopolski do nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolu; nr AZ-0-01/10

4. „Z wyobraźnią w świat” – program rozwijający twórczą aktywność dziecka, jego zdolności i zainteresowania w Przedszkolu Miejskim nr 13 w Olsztynie

5. „Program edukacji przyrodniczo-ekologicznej” autorstwa A. Tarnowskiej, Z. Danielak, M. Milczarek-Bogdańskiej, B. Andrzejczak

6. „Jestem Przyjacielem Książki” – program edukacji czytelniczej dla dzieci w wieku przedszkolnym autorstwa Z. Danielak, A. Tarnowskiej, M. Milczarek-Bogdańskiej, B. Andrzejczak

7. „Warmiaczek” – program edukacji regionalnej; autorstwa A. Tarnowskiej

8. „Droga do przyszłości” program preorientacji zawodowej w Przedszkolu Miejskim nr 13 w Olsztynie, autorstwa E. Felkner – Raczatnik, I. Nakielskiej, P. Czyż

9. „Jolly English… To break the ice” program zajęć z języka angielskiego w Przedszkolu Miejskim nr 13 w Olsztynie, autorstwa A. Winyard