Szkoła przyjazna środowisku

Udział w projekcie edukacyjnym „Kreatywny przedszkolak”

 

Quest z Rodzicami, integracyjna zabawa terenowa z udziałem Rodziców

Wycieczka z okazji Dnia Dziecka – wyjście do parku im. Janusza Kusocińskiego w Olsztynie we współpracy z p. Zbigniewem Majchrzakiem UNO. Dzieci z grupy Sowy miały okazję uczestniczyć w quizie sportowym, brały udział w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu, odwiedziły stanowisko medyczne – pierwsza pomoc oraz stanowisko służb ochrony. Spotkanie odbyło się pod hasłem: Jesteśmy bezpieczni.

W maju dzieci z grupy Biedronki zajęły się porządkowaniem po zimie oraz remoncie przedszkola Ścieżką Sensoryczną w ogrodzie. Najpierw zajęły się wyrywaniem chwastów, posegregowały porozrzucane kamienie, korę. Następnie przygotowane miejsce uzupełniały różnymi materiałami, plastrami drewna, mchem, bambusowymi listewkami, kamieniami, materiałami o różnej fakturze. Dzieci pracowały, układały, przenosiły, wklejały, dopasowywały przyniesione materiały, aż wszystkie rzeczy znalazły swoje miejsce.  Cała grupa otrzymała wiele pochwała za trud włożony w przygotowanie i upiększenie ścieżki.

Festyn zmysłów Dzieci uczestniczyły w Festynie zmysłów zorganizowanym przez studentki UWM-u. Zmysł ruchu doskonaliły w tańcu, wzroku w zabawach archeologicznych, uwagi w kodowaniu, słuchu w rozwiązywaniu zagadek, mowy w śpiewaniu i zmysł węchu i smaku podczas doświadczeń.

Wiosenny konkurs fotograficzny: „Ogródek mam i o niego dbam” dla przedszkoli z olsztyńskiego Zatorza: laureaci.

Biegi Jakubowe w Lesie Miejskim. Dzieci z gr. Żabki i Zielone Groszki biegały w lesie ze Stowarzyszeniem „Nasze Jakubowo” w ramach projektu „Las blisko nas” w programie: „Olsztyn aktywnie”

W ogrodzie przedszkolnym zakładamy ,,Kącik warzywny”

Z Mikołajem Kopernikiem uczymy się o ziołach i ich roli w leczeniu ludzi.

Konkurs plastyczny „Moje ulubione zwierzę” i odwiedziny w sklepie zoologicznym Terytorium Zwierząt w Olsztynie

„Olsztyńskie zielone zakątki” Rozmowa o zasobach roślinnych i spacer do lasu, parku, ulicami.

Rajd ekologiczny po Lesie Miejskim z przedstawicielami UNO, WFOŚiGW oraz Narodowego Banku Polskiego. W trakcie spotkania rozmawialiśmy o oszczędzaniu wody, pieniędzy, zbiornikach retencyjnych i wpływie naszych działań na przyrodę

Światowy Dzień Jabłka 2021 celem zajęć i wspólnej zabawy była integracja dzieci, zachęcanie do spożywania owoców, a w szczególności jabłek i to pod różnymi postaciami z powodu jego walorów zdrowotnych i odżywczych oraz promowanie zdrowego stylu życia.

Dzień dyni – wszyscy wspólnie uczestniczyliśmy w zajęciach, podczas których poznaliśmy bardzo zdrowe i urodziwe warzywo jakim jest dynia

Sportowy piątek, bo sport to zdrowie!

Ekologiczna Olsztyńska Choinka! W imieniny dwóch sławnych w Olsztynie Mikołajów – Kopernika i tego z Laponii przed ratuszem zaświeciła się choinka bożonarodzeniowa. Urząd Miasta z tej okazji zorganizował imprezę pod hasłem „Zdrowe, aktywne i bezpieczne święta”. Ozdoby na drzewku zostały zasilone… siłą mięśni. Dzisiaj rozświetliły ją nasze dzieci.

Bo pszczoły mają moc! – spotkanie z pszczelarzem

Dlaczego jesteśmy? – zajęcia z geologii, paleontologii i ekologii – spotkanie z geologiem

Międzynarodowy przegląd fotograficzny „Wiosna oczami dziecka” projekt eTwinning

 „Moja łączka kwietna”  konkurs fotograficzny organizowany przez UWM Wydział Biologii, Ligę Ochrony Przyrody oraz Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela 

 „Rajd edukacyjny” rodzinne spacerowanie po Lesie Miejskim

https://www.facebook.com/photo/?fbid=284553279866631&set=pcb.284553999866559

Uroczyste powitanie nowej pory roku: Wiosny, żegnając Zimę. Barwnym korowodem dzieci przeszły wokół ogrodu przedszkolnego wołając: „Wiosno przyjdź – Zimo odejdź”. W przedszkolu pojawiła się Pani Wiosna – kolorowa i radosna.

„Zimowa stołówka ptaków” przygotowanie karmników przez dzieci z Rodzicami, systematyczne dokarmianie ptaków w ogrodzie przedszkolnym