Tupu, Tup, Tupanie na Tuputanie

Opis innowacji – Tupu Tup Tupanie na Tuputanie

Zabawa „Na łące” Wybrane dziecko zamienia się w motyla i ustawia się na polu z zielonym krążkiem – kwiat start. Następnie porusza się po liniach zgodnie z podanym przez pozostałe dzieci kodem słownym, tak by dotrzeć na pole – kwiat oznaczone czerwonym krążkiem: idź do przodu po niebieskiej linii, idź do tyłu po żółtej linii, idź w bok po linii zielonej

Zabawa ,,Rozśpiewane dźwięki” dzieci poruszają się po wyznaczonym kolorze linii w rytm muzyki, na przerwę w muzyce nazywają: co widzą na obrazku? a następnie wyśpiewują go w sposób podany przez nauczyciela:  dzieląc na sylaby, w różnej tonacji, z różnym nasileniem głosu, cicho, głośno

 

„Zabawa  z rymowanką” wybrane dziecko jest jeżem siedzi na środku linii czerwonej i zielonej, pozostałe dzieci siedzą na niebieskiej linii

wszyscy powtarzają: ,,Na podłodze siedzi jeż, co on robi to my też, co robimy jeżu??

Dziecko – jeż wykonuje ćwiczenie, pokazuje ruch, wszystkie dzieci naśladują.

,,Jeż ma kolce, a my nie, jeż wybiera kogo chce”

Po wykonaniu zadania następuje zamiana ról.

 

Zabawa „Słońce i Chmurka”, zabawa polega na tym, że wybrane dziecko idzie drogą po kolorowych liniach (Słońce), druga osoba (Chmurka) musi przejść tą samą drogą.

Zabawa matematyczna „Wyścig klocków” zabawa polega na tym, aby ułożyć obok siebie klocki w danym kolorze na wyznaczonej linii. Na przerwę w muzyce dz. układają klocki wskazanych liniach. Dz. ustawiają dzieci w kolorze podanym przez n-la

Zabawa muzyczno – ruchowa ,,Ukryte instrumenty”  dzieci swobodnie maszerują w rytm muzyki. Na przerwę w muzyce nauczyciel gra na wybranym instrumencie. Dzieci według polecenia nauczyciela skaczą na jednej nodze/skaczą obunóż (w miejscu lub w przód) w sposób jaki nauczyciel gra – gdy gra szybko, skaczą szybko, gdy wolno – skaczą wolno

Zabawa ruchowo muzyczna „Taniec śnieżynek z wykorzystaniem kul ledowych”  naśladowanie ruchów nauczyciela, nauka układu (ustawienie dzieci jedno za drugim przed dywanem)

 

Zabawa ruchowa ,,Dzieci wracają do domu” każde dziecko stara się dotrzeć do własnego domu w określony przez nauczycielkę sposób: idąc na palcach, idąc na piętach, podskakując obunóż , podskakując na jednej nodze, skradając się

Zabawa matematyczna „Grzybobranie” dzieci swobodnie poruszają się na dywanie w rytm muzyki na przerwę w muzyce i hasło nauczycielki: „duże grzyby rosną na czerwonym”, „małe grzyby rosną na zielonym”, „duże grzyby rosną na żółtym”, „małe grzyby  rosną na niebieskim” dzieci ustawiają się na odpowiedniej linii na TUPUTANIE®